Two Dried Leaves

About Me

נסיון מקצועי

רכשתי את ניסיוני המקצועי בין היתר במסגרות הבאות

קליניקה פרטית בכפר סבא

עמותת "עמך" – מרכז טפולי קליני המטפל בניצולי שואה, באוכלוסיית הדור השני והשלישי לשואה ובקהל הרחב

מרפאת בריאות הנפש לוד

מרכז "אביב" להתמכרויות, תל אביב – מרכז לטיפול במכורים לאופייאטים

פנימיית שטיינברג, כפר סבא

עמותת עלם, עמותה לנוער בסיכון

המדור לרווחת הסטודנט, אוניברסיטת תל אביב

השכלה

פסיכותרפיה פסיכאונליטית, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב

תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, אוניברסיטת בר אילן

תואר ראשון, עבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

IMG_0510.JPG