Wave

שאלות ותשובות

למה שאספר על הבעיות שלי לאדם זר?

הקשר הטיפולי אמנם מתחיל בזרות, אך עם הזמן, מתפתחת מערכת יחסים ייחודית, המתאפיינת בדיוק במתח זה, שבין זרות לקרבה. מצד אחד, זהו אדם שבתחילה הוא זר, מקצועי, שהמטופל לעתים קרובות יודע עליו מעט. מהצד השני, הטיפול מזמן קרבה וחשיפה רבות ונגיעה במקומות אישיים מאוד, חבויים. איך זה מסתדר יחד? מדובר במתח קיים, שאי אפשר להכחיש אותו, אך יחד עם זאת הוא מייצר מפגש ייחודי, בעל פוטנציאל של ריפוי. לעתים דווקא הזרות של המטפל, שהוא מחוץ לכל דבר בחיינו, יודע על כל דבר דרך עינינו בלבד, מאפשר לנו להתקרב יותר גם לאחר, וגם לעצמנו.